Financiëring

Het beheer van de bedrijfsfinanciering is de taak van het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de bedrijfsactiviteiten. Bij kleine bedrijven wordt dit ook SME-financiering genoemd. Hierbij is gewoonlijk het tegen elkaar afwegen van risico's en rendement, waarbij wordt gepoogd de welstand en de waarde van de aandelen zoveel mogelijk te verhogen.

Financieel management is een geïntegreerd onderdeel binnen de financiële functie van de accountants. Bij het financiële accountantswerk neemt echter het rapporteren van historische financiële informatie een veel grotere plaats in, terwijl de financiële beslissing meer met de toekomst van het bedrijf heeft te maken. Uitgavenanalyse en de overzichtelijkheid die daaruit voortgaat, leveren de benodigde grondslag voor inkoop- en financieringsafdelingen, die er op aangewezen zijn betere, en beter geïnformeerde bestellingsbeslissingen te maken. Gewoonlijk worden besparingen bereikt door a) het bepalen van mogelijkheden tot geaccumuleerde uitgaven en betere contracten onderhandelen, b) het vaststellen en reduceren van ongeoorloofde of losse uitgaven en c) verbetering van de aanschaffingsactiviteiten en van de prestaties van de leverancier. Essentiële initiatieven zouden zijn het consolideren van facturen, het reduceren van factuurklachten en van het aantal actuele leveranciers-accounts. 

Routeco-oem-solutions-finance-corporate-accounts.jpg

Typische gevallen

 • Niet consistente prijzen (vele verschillende prijstoenames per jaar)
 • Factuurklachten
 • Aantal facturen
 • Account management
 • Meervoudige betalingsmethoden
 • Kredietgrenzen en betalingsvoorwaarden
 • Materiaalkosten
 • Slechte systeemgegevens

Voorbeeld-doelstellingen

 • Consistente prijsbepaling
 • Gereduceerde elektrische materiaalkosten (min. 10%)
 • 80% reductie bij facturen
 • 80%reductie bij factuurklachten
 • Gereduceerd aantal betalingen
 • Gereduceerd aantal te beheren actieve accounts
 • Verhoogde kredietgrens
 • Verbeterde betalingsvoorwaarden
 • Elektronische handel
Verkorting van beheringstijd accounts

Een poging tot vermindering van het aantal leveranciers zal het aantal door een OEM de beheren accounts aanzienlijk verlagen, en ook van alle problemen die worden veroorzaakt door verschillende kredietgrenzen en betalingsvoorwaarden.

 Enige leveranciersaccounts worden verrekend via account facilities, enige pro-forma en andere via credit cards. Dit kan een enorme invloed hebben op de leveringsketen wanneer er onvermijdbaar problemen ontstaan. Routeco kan een individueel afgestemde kredietgrens aanbieden en voorwaarden onderhandelen die consistentie en duidelijkheid bij de financiële planning leveren.

Belangrijke reducering van factuurverkeer

De reducering van leveranciers zal natuurlijk ook het algemene factuurverkeer reduceren, maar dit wordt nog verder gereduceerd door het toepassen van geconsolideerde facturering en factuurkits voor afzonderlijke machines. Wegens de gespecialiseerde technische eisen, of specificaties/commerciële voorwaarden zullen niet alle leveranciers binnen de leveringsomvang van Routeco kunnen liggen, maar onze ervaring is dat  hier een reductie van 90% mogelijk is.

Routeco-finance-oem-solutions.jpg

Minimale factuurklachten

Als deel van onze inzet wordt de leveringsomvang vastgelegd en dan aangevuld met een catalogisering, waardoor is veilig gesteld dat de onderdeelnummers, hoeveelheden en prijzen nauwkeurig zijn vastgelegd. Dit alles is web-gebaseerd en wordt regelmatig bewerkt om te waarborgen dat bestellingen, leveringsbonnen en facturen alle bij elkaar passen, waardoor de meerderheid van oorzaken voor factuurklachten wordt geëlimineerd.

Verbeterd net-rendement

Bereikte kostenreduceringen bij de materiaalleveringen betekenen dat besparingen een directe invloed hebben op het netto rendement van het bedrijf. Als we in staat zijn de kosten bij een uitgave voor elektrisch materiaal van  £300.000 per jaar om 15% te reduceren, dan hebben we £45.000 bijgedragen aan het rendement van het bedrijf. Dit kan een verbetering met een aanzienlijk percentage betekenen bij de bedrijfscashflow EBITDA, vergeleken met de inspanningen die nodig zijn voor dezelfde verbetering door een verkooptoename.

Single kit facturen

Zoals eerder gemeld, kunnen single kit facturen een aanzienlijke uitwerking hebben op het aantal facturen dat door de handel van een OEM wordt gegenereerd, en ze zijn een functie van het genereren van kit BOM offertes, éénregelige kit bestellingen en leveringen van een enkel artikel. Dit kan variëren in de complexiteit van de middelen die nodig zijn om de verandering op te bouwen, maar wanneer het eenmaal loopt,, heeft het een enorme uitwerking op alle afdelingen en verbetert de ROI.