Disclaimer

Zie onderstaand onze disclaimer betreffende onze online verkoop:

  • volledige weergave leveringsvoorwaarden vindt u hier.
  • Verkoopprijzen in systeem van Routeco zijn leidend.
  • Prijzen zijn correct bij uploaden, echter aan wijzigingen onderhevig. Controleer dit bij het bestellen.
  • Alle prijzen zijn exclusief transportkosten en exclusief BTW.
  • Wij doen er alles aan om de inhoud van de website accuraat te houden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten.
  • Alle afbeeldingen en foto’s zijn onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. Omschrijvingen, technische en gebruiksdata ook en alle hierin opgenomen details hebben geen contractuele waarde en dienen beschouwd te worden als indicatie.
  • Producten dienen geïnstalleerd en gebruikt te worden door gekwalificeerd personeel  in overeenstemming met de regelgeving rondom elektrische systemen.
  • Deze website vervangt alle eerdere edities.
  • Geen reproductie van delen van of de gehele website is toegestaan zonder toestemming van Routeco