Retourzendingen

Retouren

Nuttige informatie voor klanten


Geachte heer/mevrouw,

We bieden onze klanten de mogelijkheid om op een eenvoudige manier, producten die foutief zijn aangekocht te retourneren aan Routeco. 

De belangrijkste eisen zijn dat de goederen in een goede conditie moeten zijn, inclusief een niet geopende factory seal en zonder markeringen op de verpakking.

De retourtermijn bedraagt 14 dagen. Bepaalde artikelen zijn uitgesloten, deze omvatten goederen die speciaal voor een klant zijn gekocht of waarbij onze leverancier het product behandelt als niet-retourneerbaar (deze zullen worden gemarkeerd met het symbool ^ op onze documenten).

U kan ons retourbeleid hier terugvinden.

 

Retourzendingen


1.
Dien een retouraanvraag in via ons portaal


2.
U ontvangt een bevestigingsmail en instructies voor de producten die u retourneert.


3.
Als de retourzending niet te wijten is aan de klant, zullen wij contact met u opnemen om de retour kostenloos te behandelen.


 

Een retour aanvragen


Doe dit via ons Retourportaal:

Retourportaal

 

Ons retourbeleid


We bieden onze klanten de mogelijkheid om op een eenvoudige manier, producten die foutief zijn aangekocht te retourneren aan Routeco. 

De belangrijkste eisen zijn dat de goederen in een goede conditie moeten zijn, inclusief een niet geopende factory seal en zonder markeringen op de verpakking.

De retourtermijn bedraagt 14 dagen. Bepaalde artikelen zijn uitgesloten, deze omvatten goederen die speciaal voor een klant zijn gekocht of waarbij onze leverancier het product behandelt als niet-retourneerbaar (deze zullen worden gemarkeerd met het symbool ^ op onze documenten).

U moet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen het Retourportaal invullen en aanvinken dat u de voorwaarden van het Routeco retourbeleid accepteert. Een link wordt u per e-mail toegezonden. Zodra Routeco de aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een RN-nummer - dit wordt vermeld op het retourdocument dat u wordt toegezonden.

Het RN-nummer betekent niet dat het product zal worden aanvaard, aangezien alle retourzendingen onderworpen zijn aan inspectie - gelieve extra verpakking te gebruiken om beschadiging van het origineel te voorkomen

Wanneer de retour het gevolg is van een fout van Routeco of één van hen leveranciers, worden de artikelen opgehaald voor inspectie binnen 7 werkdagen.

Wanneer het artikel ten onrechte door u is besteld, of niet aan uw eisen voldoet, moet u ervoor zorgen dat de artikelen binnen 14 werkdagen worden geretourneerd aan de afdeling Customer Service op het onderstaande adres.

Telefoon:       014/39.43.40

E-mail:            [email protected]

Adres:              Afdeling Klantenservice

           Routeco BV

           Everdongenlaan 23

           2300 Turnhout

Wanneer administratiekosten van toepassing zijn, zal een minimum van 25% van de verkoopwaarde worden toegepast. Wij behouden ons het recht voor deze kosten te verhogen, afhankelijk van de staat van het product en eventuele kosten die door de fabrikant/leverancier aan Routeco worden opgelegd.

- Artikelen worden NIET geaccepteerd indien:-

a) De originele verpakking vernietigd, beschadigd of onleesbaar is.

b) Fabriekszegels zijn verbroken of het product is geïnstalleerd.

c) De artikelen door Routeco of hun leveranciers zijn geclassificeerd als ‘non-stock’, samen met die gemerkt "^" op de originele verkoopfactuur of afleveringsbon.

d) Artikelen die zonder autorisatienummer worden geretourneerd, worden geweigerd en onmiddellijk aan u geretourneerd.

- Routeco behoudt zich het recht voor om artikelen aan u te retourneren die op enige wijze in strijd blijken te zijn met de gegevens.

- Met uitzondering van Rockwell defecten binnen garantie en 'Dead on arrival', zullen artikelen worden behandeld conform de voorwaarden van de fabrikant.

 

NPSR - (New Product Satisfaction Return) Rockwell product

Voor Rockwell-producten die "Dead on Arrival of defect binnen 24 uur" zijn geleverd, stuurt Routeco u per e-mail een link die u op het portaal kunt invullen. Routeco regelt dan het vervangende artikel en het ophalen van het defecte onderdeel.

U moet binnen 14 dagen de link op het portaal invullen die u wordt toegestuurd en aanvinken dat u het retourbeleid van Routeco accepteert.

Zorg ervoor dat alle informatie correct is voor de levering van het vervangende artikel en het afhaaladres.

Aanvullende gegevens zoals sluitingstijden en specifieke contactgegeven kan u steeds melden aan onze klantendienst of aanvullen in het portaal.

 

Garantie - Rockwell

Voor Rockwell-producten waarbij het artikel defect is binnen de garantie, maar buiten de eerste 24 uur, stuurt onze klantendienst u de Rockwell-garantiepapieren en het aankoopbewijs. Het ingevulde papierwerk moet dan samen met het aankoopbewijs rechtstreeks naar Rockwell worden gestuurd. Houd er rekening mee dat een aankoopordernummer nodig is voor het terugsturen van goederen. Vervangende producten zullen door Rockwell worden geleverd en zij zullen het ophalen van het defecte product regelen.

 

Defecte producten - andere leveranciers

In eerste instantie dient u contact op te nemen met onze klantendienst om de retourzending te initiëren, er is een gevarieerd aantal leveranciers met verschillende parameters.

 

Notitie versiecontrole: 2022